UTSTÄLLNINGAR

Basutställningen

Ålands konstmuseums basutställning visar utvecklingen i landskapet från mitten av 1800-talet fram till nutid. Delar av basutställningen, framförallt den moderna delen, förnyas kontinuerligt. Varje år visas nya inköp och i serien Min favorit får en ny kulturpersonlighet årligen välja sitt favoritverk ur samlingarna och med egna ord i en video berätta om sitt val bland konstskatterna. Kulturperonligheterna har hittills varit programledaren och skriftställaren Mark Levengood, Sveriges generalkonsul på Åland Ingrid Iremark och Berndt Arell, överintendent för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldermarsudde.

 

Separatutställningarna

Separatutställningarna spelar en stor roll i Ålands konstliv och byts 6 – 7 gånger per år. Sommarutställningen, som är årets största utställningsproduktion, visas hela sommaren, drygt tre månader. Utöver egna initiativ i museets lokaler visas ofta även externa utställningar av hög kvalitet. Museet arbetar aktivt för att fungera dels som ett inspirerande forum för landskapets invånare, dels som en ”kulturbrygga” mellan Östersjöns öar och kustländer.

  • Ålands landskapsregering