Separatutställningar

Ålands konstmuseums separatutställningar är en viktig del av Ålands konstliv. Konstmuseet visar årligen 6 – 7 separatutställningar. Den största utställnings- produktionen under året är sommarutställningen som är trespråkig (svenska, finska och engelska) och pågår ca 3 månader. Förutom museets egna utställningsproduktioner med verk från samlingarna visas ofta kvalitativa externa separatutställningar. Ålands konstmuseum strävar aktivt efter att bjuda en inspirerande forum till landskapets invånare samt att fungera som en ”kulturbro” mellan Östersjöns öar och kuststater.

 

Se vårt utställningsprogram under kommande utställning

  • Ålands landskapsregering