Kontakta Ålands konstmuseum

Besöksadress:  Storagatan 1, Mariehamn, Åland

Postadress: Ålands landskapsregering, Ålands konstmuseum, PB 1060, AX-22111 Mariehamn

Telefon: +358 (0)18-25426

E-post: info[at]museum.ax

 

Susanne Procopé Ilmonen

Susanne Procopé Ilmonen

Konstintendent

Ansvarig för Ålands konstmuseum och för konstsamlingen

Telefon:

+358 (0)18 25415

Mail:

susanne.procope[at]regeringen.ax
Heidi Berthén

Heidi Berthén

Vik. konstintendent

Ansvarig för Ålands konstmuseum och för konstsamlingen

Telefon:

+358 (0)18 25439

Mail:

heidi.berthen[at]regeringen.ax
Pia-Maria Norrmén

Pia-Maria Norrmén

Vik. utställningsassistent

Utställningsverksamhet

Telefon:

+358 (0)18 25416

Mail:

pia-maria.norrmen[at]regeringen.ax
Evelina Lindahl

Evelina Lindahl

Museipedagog

Ålands kulturhistoriska museum, Ålands konstmuseum

Telefon:

+358 (0)18 25424

Mail:

evelina.lindahl[at]regeringen.ax
Julia Ahlqvist

Julia Ahlqvist

Informatör/receptionsansvarig

Ålands kulturhistoriska museum, Ålands konstmuseum

Telefon:

+358 (0)18 25431

Mail:

julia.ahlqvist[at]regeringen.ax
Matilda Erikson

Matilda Erikson

Museiguide

Ålands kulturhistoriska museum, Ålands konstmuseum

Telefon:

+358 (0)18 25426

Mail:

matilda.erikson[at]regeringen.ax
Geir Henriksen

Geir Henriksen

Museiguide

Ålands kulturhistoriska museum, Ålands konstmuseum

Telefon:

+358 (0)18 25426

Mail:

geir.henriksen[at]regeringen.ax
Kristine Dzene

Kristine Dzene

Museiguide

Ålands kulturhistoriska museum, Ålands konstmuseum

Telefon:

+358 (0)18 25426

Mail:

kristine.dzene[at]regeringen.ax