Karl Emanuel Jansson (1846-74)

Bondsonen Karl Emanuel Jansson föddes 1846 i Finström, Pålsböle. Hans begåvning upptäcktes av prosten Frans Petter von Knorring, som såg till att han som ung fick Finska konstföreningens stipendium för att studera vid Åbo ritskola. Hans lärare där var hovmålaren Robert Wilhelm Ekman.

Studierna var framgångsrika och ledde till ytter-ligare stipendier. År 1862 fortsatte han sin utbildning vid Konstakademin i Stockholm och sex år senare åkte han till Düsseldorf. Karl Emanuel Jansson dog 1874, samma år som han hade blivit antagen till den prestigefyllda konstakademin i Sankt Petersburg.

Janssons mest kända målning, Åländsk bondbrud, målade han som 23-åring i Düsseldorf. Den fick mycket fin kritik och inköptes av Finska konstföreningen. Jansson målade många porträtt och folklivsbilder, bland annat ”Klöveress”, ”I dörren till sakristian” och ”Slant i håven”.  Många av hans målningar finns i Konstmuseet Ateneums samlingar.

Karl Emanuel Janssons finstämda interiörbilder visar på stor begåvning. Tyvärr avbröts hans karriär i förtid då han 28 år gammal insjuknade och dog i tuberkulos.

Karl Emanuel Jansson (1846-74), Åländsk stuginteriör (detalj), 1871, opd, Stiftelsen Ålands Vänner.

 

  • Ålands landskapsregering