Ett åländskt konstliv föds i Düsseldorf

I mitten av 1800-talet blev konstakademin i Düsseldorf centrum för det europeiska landskaps- och genremåleriet. Från hela Norden vallfärdade konstnärer till staden vid Rhen för att studera tillsammans med likasinnade. Från Finland reste  flera hundra konstnärer, bland annat Werner Holmberg, Hjalmar Munsterhjelm, Fanny Churberg och Berndt Lindholm. Två ålänningar som studerade i Düsseldorf var Karl Emanuel Jansson (1846-74) och Anders August Jansson (1859-82).

Konstnärerna gjorde skisser i sina hemtrakter och reste därefter till Düsseldorf för att fullborda målningarna i ateljé. Allt måleri utgick från omsorgs-fulla naturstudier. Noggranna skisser av små detaljer sammanställdes till hela landskap.

Düsseldorfskolan ville avbilda naturen, men inte sådan den verkligen var utan ett romantiskt ideal-landskap. Det idylliska och pittoreska lyftes fram och man avbildade gärna ålderdomliga miljöer och sysslor. I takt med den framväxande nationalismen i samhället ökade de fosterländska inslagen i måleriet.

 

Karl Emanuel Jansson (1846-74), Åländsk bondbrud (detalj), 1869, opd, Statens konstmuseum, Konstmuseet Ateneum.

 

  • Ålands landskapsregering