Den äldsta konsten – Allmoge målare

Flickan med parasoll av Carl Kuhlman

Flickan med parasoll av Carl Kuhlman

Den allra äldsta åländska konsten består av arkeologiska fynd i form av leridoler, dekorerade krukor med mera. Den äldsta bevarade bildkonsten utgörs av kalkmålningar i de medeltida stenkyrkorna. Vilka konstnärer som döljer sig bakom dessa verk vet vi inte. En av de få namngivna kyrkomålarna är mäster Mårten Johansson, som omnämns på 1600-talet. Hans målning ”Sankt Göran och draken” finns bevarad i Saltviks kyrka.

       På 1800-talet ökade antalet målare i landskapet, även om rätt så få ägnade sig åt ateljémåleri. Många allmogekonstnärer utförde väggmålningar i förmögna hem eller dekorerade möbler och bruksföremål. De flesta känner vi dock inte till namnet.

       Den mest kända allmogekonstnären är Carl Kuhlman (1823-85) från Saltvik, Nääs. Han utförde väggmålningar och rullgardiner med storslagna landskaps- och stadsvyer men ägnade sig också åt möbel- och stafflimåleri.

       Samtidigt ökade sjöfartens och allmoge-seglationens betydelse. Redare och kaptener beställde porträtt av sina fartyg och i många hem var den första riktiga tavlan ett skeppsporträtt. Utländska oljetryck och litografier började också hitta vägen till Åland.

 

  • Ålands landskapsregering