postimage-3152

Guidning, lördag 2.3 kl. 14.00 – 14.30

Guidning om arkitekten Lars Sonck och hans skisser i Ålands konstmuseums basutställning.

Guidningen ingår i entréavgiften.

bg_right
  • Ålands landskapsregering