postimage-2800

Caroline Pipping, NOMADS IN TIME & SPACE

Nomader i ändlös rörelse genom tiden och rymden. Ögonblick, klara som kristaller, avslöjar tillvarons förunderliga lek.

28.9 – 28.10.18

Vernissage 27.9 kl. 18

Lunchguidning 4.10 kl. 12

Föreläsning 13.10 kl. 14

Lunchguidning 25.10 kl. 12

 

bg_right
  • Ålands landskapsregering