postimage-2572

Mer än 100

30 Mar 2018 - 29 Apr 2018

I utställningen Mer än 100 visar bildkonstkurserna vid Ålands lyceum ett urval av de arbeten som skapats under skolåret. Finlands 100-årsjubileum och frågor kring identitet har varit bärande teman i arbetet. De studerande har genom teckning, måleri och skulpturalt arbete jobbat med porträtt och undersökt vad avporträttering kan vara. I utställningen samsas mer än hundra studerandes verk.

Vernissage och lunchguidning torsdagen den 29.3 kl. 12

bg_right
  • Ålands landskapsregering