Santeri Tuori & Kim Simonsson

SOMMARUTSTÄLLNING
24.5 – 15.9.2019

Ålands konstmuseums sommarutställning med skulptören Kim Simonsson och videokonstnären Santeri Tuori bjuder besökarna på en konstupplevelse med möjligheten att stiga in i Tuoris stämningsfulla skogslandskap samt möta Simonssons fängslande mossfolk.

Skogen slingrar sig som ett tätt ekosystem i Santeri Tuoris videoinstallation. I grenarnas föränderliga rörelsemönster, i djupet av de gråa nyanserna och i vindens ljudvärld, skissas skogens mångsidiga tid fram. Mitt i den färglösa terrängen skimrar det grönt. Kim Simonssons keramikskulpturer är lika tidlösa som skogen de bebor. De är som budbärare från delade drömvärldar, på samma gång från det förflutna och från framtiden.

Fotokonstnär Santeri Tuori (f. 1970) bor i Helsingfors men har under de senaste tio åren upprepade gånger fotograferat skogiga platser på Kökar, i Ålands skärgård. Han har avvikit från de upptrampade stigarna och metodiskt märkt ut varje plats för att hitta dem igen och fotografera dem under olika årstider. Lager av bilder och video komprimerar den måleriska rörliga bilden av skogens ekosystem, dess mångfasetterade rytmer av tid och förändring. I sitt arbete utmanar Tuori porträtt- och landskapsfotografiets sätt att fånga, avgränsa och spara. Tuoris skog har till skillnad från trädåkern många tider, särskilt som den tyst sammanvuxit med sin omgivning och klimatet, med hållbarhet och tid beroende av varandra. Framför Tuoris verk är det omöjligt att helt urskilja trädens dimensioner och avstånd, samtidigt som träden kommer allt närmare i takt med vinden.

Skulptören Kim Simonsson (f. 1974) jobbar i Fiskars och är särskilt känd för sina keramikskulpturer. Under de senaste åren har de vita manga-aktiga figurerna fått sällskap av mossigt mjuka figurer där keramik kombineras med syntetiskt och upphittat material. Den blanka ytan har ersatts av mjuk, porös grogrund, där skillnaden mellan konstgjort och naturligt, individen och dess omgivning, inte längre verkar existera. De är rotlösa som mossan, hemma i skogen och anpassar sig till miljön utan att ändå helt smälta in i den. I detta mossfolk möts influenser från populärkulturen och myterna. De skulpterade figurerna bär bekanta symboliska och materiella spår, men de hör hemma någon annanstans. Deras sätt och berättelser är som ekon från sagornas dolda visdomar, det kollektiva medvetandets olika frekvenser.

Utställningen pågår 24.5 – 15.9.2019

X