POPUP II

Sektionen Åländska Konstnärer, Ålands konstförening
5.12.2018 – 20.1.2019

Medverkande konstnärer:
ANN-BRITT ERIKSSON /
BARBRO ERIKSSON /
GUNILLA G NORDLUND /
HENRIKA LAX /
JUHA PYKÄLÄINEN /
GUNNAR SJÖBLOM /
ANNA SUNDBLOM-WESTERLUND /
CAROLINA SUNDELIN /
KALLE WETTERSTRÖM /
KATARINA ÖGÅRD /

X