Konstsamlingarna

Målsättningen med konstsamlingen är att den skall representera den åländska konsten i vid bemärkelse. Samlingen består i huvudsak av konstverk av åländska konstnärer eller av konstnärer med åländsk anknytning. Genom både tidigare inköp och donationer finns även ett flertal konstverk av betydande nordiska konstnärer. Ålands konstmuseum utvidgar kontinuerligt sin samling genom konstinköp och donationer, där både nutidskonst och äldre konst ingår. I dag består konstsamlingen av totalt över 1000 konstverk.

Som institution har Ålands konstmuseum sitt ursprung i Ålands konstförering r.f., som grundades 10 år före konstmuseets grundande 1963. Konstföreningen har fungerat som en viktig drivkraft för museets verksamhet och utvecklat dess identitet. Konstnären Nils Byman var den centrala kraften i både konstföreningen och konstmuseet.

Även Stiftelsen Ålands Vänner r.s. (tidigare r.f.) har spelat en betydande roll för konstmuseets utveckling. Ålands Vänner har sedan 1936 en konstsamling, som utgjorde grunden för konstmuseets utställningsverksamhet. År 1976 deponerade Ålands Vänner r.f. hela sin konstsamling i konstmuseet.

 

Stiftelsen Ålands Vänners sr. konstsamling
Ålands Vänners r.s. konstsamling består idag av 188 verk som utgör grunden till Ålands konstmuseums samling (ca 20 % av museets hela samling). Konstverk av Karl Emanuel Jansson, Hanna Rönnberg, Joel Pettersson, Sigrid Granfelt, Väinö Blomstedt och Tove Jansson finns med i samlingen. Samlingen kompletteras kontinuerligt genom inköp.

Stiftelsen Ålands Vänner är fortfarande en aktiv aktör i Ålands konstmuseums verksamhet genom sin representation i Landskapsregeringens konstnämnd.

Irene och Halvdan Stenholms konstsamling
Irene och Halvdan Stenholms privata konstsamling omfattar ett hundratal verk av kända finländska konstnärer. Konstsamlingen donerades till Ålands konstmuseum år 1979. I donationen ingick även vaser och glas samt möbler och värdepapper. Kollektionen speglar makarna Stenholms insiktsfulla och breda konstintresse. I samlingen ingår verk av bl.a. Markus Collin, Ragnar Ekelund, Axel Haartman, Pekka Halonen, Åke Hellman, Santeri Salokivi, Sigrid Schauman, Lennart Segerstråle, Rafael Wardi, Victor Westerholm och Eero Järnefelt.

X