Om museet

Ålands konstmuseum grundades 1963 på initiativ av Ålands konstförening. De första tjugo åren inrymdes museet i olika tillfälliga lokaler, men verkar sedan 1981 i den nuvarande byggnaden tillsammans med Ålands museum. Byggnaden är ritad av arkitekt Helmer Stenros.

Ålands konstmuseum ägs och förvaltas av Ålands landskapsregering genom en konstnämnd. Museets verksamhet och ansvarsområden innefattar både äldre och samtidskonst.

Ålands konstmuseum är ett unikt museum vars styrka är arkitektoniskt fina utställningsutrymmen och en omfattande samling av konst på dryga 1 000 verk med åländsk anknytning i vid bemärkelse. Samlingen kompletteras kontinuerligt.

Ålands konstmuseum skall främja den åländska konsten och vara en aktiv deltagare i det åländska och nordiska konstlivet – ett levande museum. Konstmuseet skall aktivt föra fram konstnärer och väcka intresse för konsten genom högklassiga och intressanta utställningar samt fungera som en kontaktlänk mellan den åländska konsten och kulturinstitutioner runtomkring i Norden.

Konstnämnden
Landskapets konstnämnd är ett sakkunnigorgan som tillsätts för fyra år i sänder av Ålands landskapsregering. Nämnden biträder landskapsregeringen i frågor rörande bild- och formkonst samt verksamheten vid Ålands konstmuseum. Nämnden beslutar på förslag av konstintendenten om utställningsverksamheten i Ålands konstmuseum. Dessutom beslutar nämnden bl a om inköp av konst till Ålands konstmuseums samlingar och fungerar som landskapsregeringens remissinstans i konstärenden, samt lämnar förslag till fördelning av landskapets årliga konststipendiemedel till Ålands kulturdelegation.

X