NYÖPPNING AV BASUTSTÄLLNINGEN

12.8.2016

Nu öppnas dörrarna till Ålands konstmuseum och besökarna får stiga in i en helt ny konstupplevelse.
Besökarna får ta del av konstmuseets samlingar i dess mångfald och se hur den äldre och yngre konsten samspelar på väggarna och skapar nya dialoger. Verken som tidigare presenterats kronologiskt hänger tematisk i fem olika teman.

 

X