NOMADS IN TIME & SPACE

Caroline Pipping
28.9 – 28.10.2018

Nomader i ändlös rörelse genom tiden och rymden. Ögonblick, klara som kristaller, avslöjar
tillvarons förunderliga lek.

Caroline Pipping har ofta presenterat två utsagor i en och samma bild. Bredvid eller på ett förhållandevis naturalistiskt tolkat motiv har enklare schablonartade bilder föreställande samma sak applicerats. Det betecknande och det beteckande, symbolen och det som symboliseras, sida vid sida. En avbildning kan aldrig vara annat än en illusion. Ingen betydelse är fixerad.

Under 2014 började Pipping göra skulpturer i rakubränd lera. Skulpturerna var små människor- som alla hade en historia. Men historien skapas inom betraktaren…

X