Mer än 100…

Ålands lyceums elever
30.3 – 29.4.2018

I denna utställning visar bildkonstkurserna vid
Ålands lyceum ett urval av de arbeten som skapats under skolåret. Finlands 100-årsjubileum och frågor kring identitet har varit bärande teman.

I utställningen samsas mer än hundra studerandes verk.

X