MÄNNISKAN

Bild- & Formskolan
24.3 – 23.4.2017

Bild & Formskolans elever har jobbat brett med temat människan under det gångna året.De har jobbat i många olika tekniker och funderat på
människan som fenomen. Utställningen på Ålands konstmuseum är en kreativ process som visar barnens olika intryck, uttryck och avtryck av människan.

X