postimage-541

Kommande utställning

MÄNNISKAN
24/3–23/4

Bild- & Formskolans elever har under det gångna året jobbat brett med temat människan. De har arbetat i många olika tekniker och uttryckssätt samt funderat på människan som fenomen. Utställningen är en kreativ process som visar barnens olika intryck, uttryck och avtryck av människan. Bild- & Formskolan är en konstskola för barn och unga med syfte att väcka och upprätthålla intresse för skapande verksamhet.

Öppen vernissage
Torsdag 23/3 kl. 18, fri entré.

Lunchguidning
Torsdag 30/3 kl. 12, fri entré.
Ålands konstmuseum och Bild- & Formskolan berättar om utställningen.
Familjeguidning för alla åldrar.

Workshop
Lördag 1/4 kl. 13–15, fri entré.
Workshop för barn tillsammans med Bild & Formskolan på temat människan.