Rita Jokiranta

Sommaren är slut, resan blivit blott ett flyktigt minne, och dansen fortsätter annanstans.

Rita Jokirantas nya videoinstallation It Is Too Late (to Dance) i Ålands konstmuseum består av flera projektioner som bildar en helhet. Den handlar om tolkningen av verkligheten i bild samt tidens och händelsernas bristande överensstämmelse. Den undersöker också frågor kring identitet, utsatthet och förgänglighet. Verket har formats likt ett pussel och kan ses endast som episodiska fragment som vandrar runt på skärmarna i utställningsrummet. Det reflekterar tanken att allt i verkligheten sker parallellt, slumpmässigt och i flera skikt, kanske även utan samband till varandra. Bilderna är snabba reflektioner och flyktiga observationer från världen där vi färdas.

Rita Jokiranta är mediakonstnär verksam och bosatt på Åland. Hon arbetar främst med flerkanaliga och storskaliga videoinstallationer men även med, foto, ljus och ljud. Hennes verk har visats i solo- och grupputställningar, screeningar och filmfestivaler i Finland samt i andra länder i Norden, övriga Europa och i USA.

 

Produktionen av verket har erhållit stöd från Ålands kulturdelegation och Föreningen Konstsamfundet.

För utställningens teknik står Jorma Saarikko/Pro AV Art Oy

Utställningen pågår 21 september – 17 november 2019

X