Angelo Pérez

Utställningen PLATS, INDIVID & RYMD inspireras av samtida människor. Den handlar om människor och är dedikerad till människor, som delar upp och blandar sina rötter oavsett kultur och ursprung. Med fantasi och ett konstnärligt språk är dessa verk skapade för att gynna till reflektion, känslor samt aktivera sinnen, stärka förståelsen mellan individer, omständigheter och deras miljö.

Angelo Pérez arbete är en kombination av tekniker mellan måleri och grafisk konst. Hans verk utforskar de olika trenderna inom samtidskonst, och poesin i hans symboliska bildspråk är inspirerat av människor och dess kulturella mångfald.

Pérez är född och uppvuxen i Chile, flyttade till Sverige 2010 men bor och är verksam på Åland sedan två år tillbaka.

Utställningen pågår i QBEN 4.10 – 3.11.2019

X