Hembygd / Ålands lyceum

Ålands konstmuseum har sedan 1987 ett samarbete med Ålands folkhögskola, Ålands lyceum och Bild & Formskolan som resulterar i en årlig utställning. I år är det Ålands lyceums tur att visa bredden i det kreativa skapandet. Utställningen pågår 16.4 – 19.5.2021.

I bildkonstundervisningen vid Ålands lyceum har vi under det här läsåret tittat på vår mest närliggande byggda miljö; vår hembygd. Med hjälp av teckning, måleri och skulptur har vi övat oss i att uppmärksamma det vi har närmast, och att i bild tolka det vi ser.

X