Niclas Warius / Vanitas Alandia

Fotokonstnären Niclas Warius har byggt och fotograferat stilleben på unika ställen på Åland. Han har fotograferat på Museigården Hermas på Enklinge, Ålands Lyceums vind, Jan Karlsgården och fängelsemuseet Vita Björn. Bilderna kan ses som udda porträtt av stämningen på ställena eller vidare ses som en komprimering av historien eller av personerna som befolkat platserna. Warius har fördjupat sig i den valda platsens karaktär och låtit känsla och fantasi flöda. Genom lekfullhet och precision har han byggt upp stilleben med tanke på fotograferandet. Stillebenen är byggda av de material som fanns till förfogande på ställena.

I utställningen visas bilderna jämte en installation som Warius byggt med föremål från bland annat Ålands lyceums vind. Stillebenen från Åland kan ses som en naturlig fortsättning på Warius tidigare verk med Vanitas temat, som han arbetat med under flera års tid. Alltings förgänglighet är det outtömliga temat i bildserien.

 

Utställningstid 5.2-4.4

Se Niclas Warius guida i utställningen via länken:

Guidning Niclas Warius / Vanitas Alandia

X