Bo högnäs- ålandskoloristen

Det är 100 år sedan konstnären Bo Högnäs föddes. Ålands konstmuseum visar nu en jubileumsutställning med hans expressiva och färggranna konst med motiv ofta hämtade från den åländska naturen. Hans skissblock från 1928 visar att han redan som 9-åring intresserade sig för naturen. Bo utgick ofta från verkligheten men strävade till en stark förenkling av motiven.

Utställningen är skapad i samarbete med Bo Högnäs barn Per-Ove Högnäs och Katrin Högnäs-Lindberg. I samband med utställningen lanseras även boken Bo Högnäs – Ålandskoloristen av Kjell Ekström, Per-Ove Högnäs och Eva-Jo Hancock.

Lunchguidning fredag den 14.2 kl. 12. Ingår i inträdet.

Utställningen pågår 14.2 – 22.3

X