KOM IN…

KOM IN…
24.11.2017 – 28.1.2018

… med ett öppet sinne och upplev några verk ur Ålands konstmuseums samling på ett lekfullt sätt. Använd alla dina sinnen och se på konsten ur ett nytt perspektiv.
En doft, en yta, en känsla välkomnar dig in i konstensvärld.

X