Ann Edholm & Tom Sandqvist

Lördag 9 november invigs konstnären Ann Edholms och författaren Tom Sandqvists gemensamma installation Jerusalem till minne av novemberpogromen (Kristallnatten) i Nazityskland år 1938. Installationen består av Ann Edholms röksvarta målningar på aluminium och ett ljudverk med redigerad text ur Tom Sandqvists roman Efterlämnad egendom. (2017). Texten kretsar kring förintelselägret Auschwitz (som inte nämns) de tekniska installationerna och vakternas fritidsliv och arbetsförmåner.

ANN EDHOLM, hör till den svenska samtidskonstens mest uppmärksammade konstnärer känd för sina ofta monumentalt verkande kompositioner. Med en lång rad utställningar i Sverige, Tyskland, USA Storbritannien Frankrike och Belgien samt uppmärksammad för sin offentliga utsmyckning i FN:s högkvarter i New York 2013 förenar Ann Edholm minutiöst och i minsta gest klassiskt måleri med enkla geometriska former. Ofta har hennes senare verk kommit att indirekt referera till hennes egen mors berättelser om bombräderna mot Berlin under andra världskrigets sista dagar och förintelsen utifrån fyra smygtagna fotografier inifrån gaskamrarna i Auschwitz. Det är också dessa fotografier tagna av en medlem i Sonder kommandot som utgör en av utgångspunkterna för målningarna i Jerusalem-installationen.

TOM SANDQVIST, född och uppvuxen i Finland är författare och professor emeritus i konstens teori och idéhistoria.  Han har publicerat en lång rad konsthistoriska och konstteoretiska studier, bland annat Ahasverus vid staffliet (2014) om judisk konst och konstnärer i Central- och Östeuropa. Tom Sandqvist har fått internationell uppmärksamhet genom sin forskning kring dadaismen och har i år erhållit Längmanska Kulturfondens stora kulturpris för sitt författarskap och sina forskningsinsatser.

Installationen knyter an till flera aspekter i den åländska läroplanen, som bland annat svenska, litteratur, social psykologi, historia, religion och samhällskunskap.  Så passa på att flytta din undervisning från klassrummet till Ålands konstmuseum för en annorlunda och givande undervisning där eleven utmanas i textanalys, bild och formspråk, relationer till en mångkulturell värld samt att skapa sig en förståelse för utvecklingen av olika ideologier och deras effekt på omvärlden.

Ert besök bokar ni enkelt via info@museum.ax tel 018-25426

Studerande vid åländska skolor i samtliga stadier besöker kostnadsfritt Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum tillsammans med sina respektive pedagoger, assistenter eller grupp-handledare.

Utställningens sista dag är den 12.1.2020

X