INBLICK


Ålands folkhögskola
17.4 – 12.5.2019

Ålands konstmuseum har sedan länge ett samarbete med Ålands folkhögskola, Ålands lyceum och Bild & Formskolan som resulterar i en årlig utställning. I år är det Ålands folkhögskolas tur att visa bredden i det kreativa skapandet som genomsyrar arbetet i skolan.

Ålands folkhögskola visar upp en mångfald av kreativa uttryck i olika tekniker och material. Alla skolans linjer medverkar i utställningen vilket ger en INBLICK i de skapande processer som pågått under året.

X