Museotietoa

Ahvenanmaan taidemuseo perustettiin vuonna 1963 Ålands konstförening -taideyhdistyksen aloitteesta. Kaksikymmentä ensimmäistä vuottaan museo toimi useissa väliaikaisissa tiloissa, mutta vuodesta 1981 lähtien museo on ollut samassa rakennuksessa kuin Ahvenanmaan museo. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Helmer Stenros.

Ahvenanmaan taidemuseon omistaa ja sen toiminnasta vastaa Ahvenanmaan maakuntahallitus nimittämänsä taidelautakunnan kautta. Museon toiminta ja vastuualueet kattavat sekä vanhemman taiteen että nykytaiteen.

Ahvenanmaan taidemuseo on ainutlaatuinen museo, jonka vahvuus on arkkitehtonisesti hienoissa näyttelytiloissa sekä laajoissa taidekokoelmissa, joihin kuuluu yli tuhat ahvenanmaalaistaustaista teosta. Kokoelmia kartutetaan jatkuvasti.

Ahvenanmaan taidemuseon tavoitteena on tarjota elävä museo, edistää ahvenanmaalaista taidetta sekä osallistua aktiivisesti ahvenanmaalaiseen ja pohjoismaiseen taide-elämään. Taidemuseo pyrkii aktiivisesti nostamaan esille taiteilijoita ja herättämään kiinnostusta taiteeseen korkeatasoisilla ja mielenkiintoisilla näyttelyillä sekä toimimaan yhdyslenkkinä ahvenanmaalaisen taiteen ja pohjoismaisten kulttuuri-instituutioiden välillä.

 

Taidelautakunta

Maakunnan taidelautakunta on asiantuntijaelin, jonka Ahvenanmaan maakuntahallitus nimittää neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunta avustaa maakuntahallitusta kuvataidetta ja muotoilua sekä Ahvenanmaan taidemuseota koskevissa asioissa. Lautakunta päättää taideintendentin ehdotuksen perusteella Ahvenanmaan taidemuseon näyttelytoiminnasta. Lisäksi lautakunta päättää muun muassa Ahvenanmaan taidemuseon taidehankinnoista, toimii maakuntahallituksen lausunnonantajana taideasioissa sekä tekee ehdotukset Ahvenanmaan kulttuuridelegaatiolle maakunnan vuotuisten taideapurahojen jakamisesta.

  • Ålands landskapsregering