Taidekokoelma

Taidekokoelma on läpileikkaus ahvenanmaalaisesta taiteesta 1800-luvulta tähän päivään. Kokoelma koostuu pääasiassa ahvenanmaalaisten tai Ahvenanmaahan liittyvien teiteilijoiden teoksista. Aiempien taidehankintojen sekä lahjoitusten myötä kokoelmassa on useita teoksia myös merkittäviltä pohjoismaisilta taiteilijoilta. Ahvenanmaan taidemuseo täydentää kokoelmiaan jatkuvasti taideostoin , lahjoituksin ja talletuksin, jotka koostuvat nykytaiteesta ja vanhemmasta taiteesta. Tällä hetkellä kokoelmassa on yli 1000 taideteosta.

Myös Stiftelsen Ålands Vänner r.s. -säätiö on ollut tärkeä tekijä taidemuseon toiminnan kehittämisessä. Säätiön vuodesta 1936 lähtien kartuttama taidekokoelma oli taidemuseon näyttelytoiminnan perusta. Vuonna 1976 säätiö talletti koko silloisen kokoelmansa Ahvenanmaan taidemuseoon.

Avenanmaan taidemuseo perustettiin vuonna 1963, kymmenen vuotta Ahvenamaan taiteilijaseuran perustamisesta. Taideyhdistyksen merkitys on ollut suuri niin museon toiminnalle kuin sen linjauksille. Taiteilija Nils Byman (1906-1996) oli keskeinen hahmo sekä taideyhdistyksen että museon toiminnassa.

 

Ålands Vänner sr. Säätiön taidekokoelma

Ålands Vänner r.s. -säätiön taidekokoelma koostuu kaikkiaan 188 taideteoksesta ja muodostaa siten perustan Ahvenanmaan taidemuseon kokoelmalle. Säätiön omistuksessa on muun muassa seuraavien taiteilijoiden teoksia: Karl Emanuel Jansson, Hanna Rönnberg, Joel Pettersson, Sigrid Granfelt, Väinö Blomstedt ja Tove Jansson. Kokoelmaa täydennetään edelleen taideostoin.

Irene ja Halvdan Stenholmin taidekokoelma

Irene ja Halvdan Stenholmin yksityinen taidekokoelma käsittää satakunta tunnettujen suomalaisten taiteilijoiden teosta. Taidemuseo sai vastaanottaa kokoelman lahjoituksena vuonna 1979. Lahjoitukseen kuului myös maljakoita ja laseja sekä huonekaluja ja arvopapereita.

Taidekokoelma kertoo Stenholmin pariskunnan syvällisestä ja laajasta kiinnostuksesta taiteeseen. Kokoelmassa on teoksia muun muassa seuraavilta taiteilijoilta: Marcus Collin, Ragnar Ekelund, Axel Haartman, Pekka Halonen, Åke Hellman, Santeri Salokivi, Sigrid Schauman, Lennart Segerstråle, Rafael Wardi, Victor Westerholm ja Eero Järnefelt.

X