Djurens magi

Djurens magi lockar, förför, skrämmer och förundrar. Djuren har en framstående plats i konsthistorien, från de första grottmålningarna
fram till våra dagar har varje kultur haft sitt eget sätt att återge djur.

Den åländska konsten präglas av närheten till naturen och djurlivet. Djurmotiven har varit mycket varierande, från idealistiskt till realistiskt och dagens mera ställningstagande förhållningssätt. Ålands konstmuseums samling omfattar framförallt genuina vardagsskildringar av djur ur ett åländskt perspektiv men också sällsynta exotiska djur och fantasieggande odjur.

Utställningstid 9.6 – 8.11.2020

X