BILDBYGGAREN

SOMMARUTSTÄLLNING
Tage Wilén
18.5 – 2.9.2018

Målaren och träsnidaren Tage Wilén har i decennier skildrat ett myllrande och brokigt åländskt folkliv med ett tilltal som är lika eget som uppskattat. Han ser intresserat på sin näromgivning och gestaltar högt och lågt med bubblande intensitet. I Wiléns konstnärskap samsas utan problem det folkliga och det burleska med en andligt eller existentiellt sökande blick. Livet rymmer både toppar och dalar och för att hitta en helhet måste allt vara med.

X