Basutställningen

Ålands konstmuseum välkomnar besökarna till fräscha lokaler och en ny samlingsutställning. Konstmuseet presenterar den åländska konsten ur ett brett perspektiv, från målningar och skulpturer till installationer. Därtill visar museet specialutställningar som kontinuerligt erbjuder besökarna nya konstintryck och influenser. Konstmuseet följer aktivt utvecklingen av samtidskonsten och arbetar för att verka som ett forum för konstnärer och konstpubliken.

I den nya samlingsutställningen presenteras verken tematiskt för att ge ett nytt perspektiv och sammanhang till den åländska konsten. Utställningens teman är Karl Emanuel Jansson, Djurens Magi, När Blickar Möts, Människans spår och Busisrummet för barn.

 

KARL EMANUEL JANSSON 

Karl Emanuel föddes 1846 i en fattig bondfamilj i Pålsböle, Finström på Åland. För svag för kroppsligt jordbruksarbete fick han gå i lära hos sockenmålaren där hans passion för konsten väcktes i unga år.
Tack vare prosten Frans Petter von Knorrings initiativ blev han den första åländska talangen som upptäcktes och ekonomiskt understöddes av Finska konstföreningen. Det möjliggjorde hans konststudier i Åbo, Stockholm och Dûsseldorf – Europas konsthuvudstad under två decennier.

På dödsbädden får Karl Emanuel Jansson det erkännande han så hett strävat efter. Båda hans verk Klöveress och Talmannen belönas på världsutställningen i Wien och han själv upptas som medlem i den prestigefyllda konstakademin i St. Petersburg. Kort därefter avlider han, endast 28 år gammal. Konstnärslivets svåra förhållanden lade grunden till den tuberkulos som blev hans öde.

Genom sitt enkla ursprung kunde han som ingen annan okonstlat och själfullt avbilda allmogelivets interiörer och seder. Han var en förfinad kolorist och ljusmålare och tillhör de allra främsta inom den samtida finländska konstens allmoge- och porträttmåleri. Hans tidiga bortgång var en stor förlust för den finländska målarkonsten.

 

DJURENS MAGI

Djurens magi lockar, förför, skrämmer och förundrar.  Djuren har en framstående plats i konsthistorien, från de första grottmålningarna fram till våra dagar har varje kultur haft sitt eget sätt att återge djur.

Den åländska konsten präglas av närheten till naturen och djurlivet. Djurmotiven har varit mycket varierande, från idealistiskt till realistiskt och dagens mera ställningstagande förhållningssätt. Ålands konstmuseums samling omfattar framförallt genuina vardagsskildringar av djur ur ett åländskt perspektiv men också sällsynta exotiska djur, och fantasieggande odjur.

 

NÄR BLICKAR MÖTS

Genom blickar förmedlas tysta budskap. En stor del av vår kommunikation sker intuitivt genom vårt kroppsspråk och ansiktsuttryck. En människas ansikte talar ett eget språk genom sin näst intill oändliga repertoar av känslor och stämningar. Porträtt kan tjäna många olika ändamål och väcka många frågor. Vem är det som talar i porträttet? Är det den avporträtterade eller är det konstnären? Kanske du själv?

Genom hela konsthistorien har människan fascinerats av sina egna och andras porträtt. Ofta har porträttmålningen haft en funktion som ett tecken på välstånd och tillhörighet. Sedan kamerans och under senare tid mobiltelefonernas intåg kan selfies från semesterresor och andra tillfällen vi vill dela med andra, ses som liknande fenomen.

 

MÄNNISKANS SPÅR

Ett gammalt slott med många historier att berätta, ett avbildat snett hönshus, en arkitektritning eller ett enkelt gårdshus ute på landet- men alla bär de på minnen. Minnen från en tid som varit eller fortfarande är. Det byggda landskapet bär spår av människans hand samt spår av sin tids värderingar.

Konstnärer har avbildat det byggda landskapet och vyer från staden redan i början av 1800-talet då allmogekonstnären Carl Kuhlman dekorerade väggarna i böndernas salar med städer och slott. Byggnadshistorien på Åland har haft en mycket central roll och präglat vår identitet. Det vittnar fortfarande konsten om då konstnärerna fortsätter att avbilda människans spår. I Ålands konstmuseums samlingar finns många motiv utav det byggda landskapet med tonvikt på landsbygden snarare än det urbana rummet.

 

BUSISRUMMET

För de yngre besökarna finns nu ett Busisrum. Ett rum för att upptäcka och uppleva, fundera och filosofera kring konst. Kom och ta en titt runt i museet och lyssna till vad konsten vill berätta för just dig! Ser du någon tavla du tror kan smaka gott? Eller någon du tror luktar riktigt illa? Se på konsten med alla dina sinnen!

 

X