Grej of the day

MICRO-LEKTIONER

Ålands kulturhistoriska och Ålands konstmuseum har glädjen att berätta att vi som första museum har inlett ett samarbete med Micke Hermansson (upphovsmakare till Grej of the day) för att erbjuda lokala Grej of the day lektioner med koppling till Åland, åländsk historia och vår närmiljö. Det kommer att regelbundet läggas upp digitala micro-lektioner om föremål, personer och händelser kopplade till Ålands museums samlingar och utställningar på museernas hemsidor.
Till att börja med kommer vi att erbjuda en grej i veckan.

Koncept

Konceptet ”Grej of the Day” består av några minuter långa mikrolektioner. De är uppbyggda av tre moment:
• Ledtråd
• Mikrolektion
• Återberättande

Ledtrådar kommer att dyka upp på Facebook och på Instagram dagen innan en ny ”grej” publiceras, och vi kommer även att berätta i samma kanaler när micro-lektionen har publicerats på vår hemsida.

Vi ser fram emot att jobba med detta spännande projekt och vi hoppas att åländska lärare, elever, föräldrar och vuxna nyfikna och vetgiriga ska uppskatta och lära sig mer om alla de spännande föremål vi har i våra museer.

LEDTRÅD v.39:

För tal

LÖSNING v.39

tidigare grej of the day

v.16

v.17

v.18

v.19

v.20

v.21

v.36

X