AXPLOCK

Ålands konstmuseums samlingar
8.11 – 25.11.2018

Ålands konstmuseum kompletterar och utvecklar kontinuerligt konstsamlingen genom konstinköp och donationer. Konstmuseet utökar sin samling med konst som har åländsk anknytning, både äldre verk och samtidskonst. Ålands landskapsregerings konstnämnd beslutar om både inköp och donationer till konstsamlingen. Därtill är även Stiftelsen Ålands Vänners sr. konstsamling deponerad på konstmuseet som självständigt utökar sin egen samling.

I denna utställning vill Ålands konstmuseum visa ett axplock av införskaffade verk under 10-års tid. På så sätt kan man få en inblick i vilken typ av konst som kompletterat samlingen under senare år. Vilka verk som förvärvas styrs av många olika aspekter såsom genusperspektivet, vad finns sen tidigare i samlingen och vad saknas? Hur ser samhället ut och vad efterfrågar konstpubliken?

X